Banner
Trang chủ NGHIÊN CỨU Các nhà khoa học Tiến sĩ, Thạc sĩ

Các nhà khoa học là tiến sĩ, thạc sĩ của Khoa Quản lý Tài nguyên

09/06/2021 09:03 - Xem: 774

TT

Họ và tên

Năm sinh

Học vị

Chức danh nghề nghiệp

1

Vũ Thị Thanh Thủy

1969

TS

Giảng viên chính

2

Nguyễn Ngọc Anh

1981

TS

Giảng viên chính

3

Nguyễn Đức Nhuận

1974

TS

Giảng viên chính

4

Nguyễn Quang Thi

1984

 TS

Giảng viên chính

5

Nông Thị Thu Huyền

1977

TS

Giảng viên chính

6

Nguyễn Thu Thùy

1976

TS

Giảng viên chính

7

Vũ Thị Quý

1974

TS

Giảng viên chính

8

Trần Mai Anh

1988

TS

Giảng viên

9

Hoàng Hữu Chiến

1987

TS

Giảng viên

10

Nguyễn Văn Hiểu

1979

TS

Giảng viên

11

Nguyễn Thị Lợi

1967

TS 

Giảng viên

12

Nguyễn Huy Trung

1988

TS

Giảng viên

13

Trương Thành Nam

1978

Ths

Giảng viên chính

14

Dương Hồng Việt

1986

Ths

Giảng viên

15

Vũ Thị Kim Hảo

1991

Ths

Giảng viên

16

Vương Vân Huyền

1983

Ths

Giảng viên

17

Nguyễn Đình Thi

1967

Ths

Giảng viên

18

Ngô Thị Hồng Gấm

1980

Ths

Giảng viên chính

19

Nguyễn Thùy Linh

1986

Ths 

Giảng viên

20

Chu Văn Trung

1987

Ths

Giảng viên

21

Nguyễn Lê Duy

1985

Ths

Giảng viên

22

Hà Văn Tuyển

1991

Ths

GV

23

Đào Văn Biên

1989

Ths

GV

24

Phan Tiến Hùng

1966

KS

KTV

25

Quách Thị Hoe

1984

Ths

CV