Banner
Trang chủ NGHIÊN CỨU Nghiên cứu khoa học sinh viên Các đề tài đã nghiệm thu

Danh mục đề tài cấp trường của sinh viên

09/06/2021 09:27 - Xem: 789

 

1. Các đề tài đã nghiệm thu giai đoạn 2015 - 2020

TT

Chủ trì/ Người hướng dẫn khoa học

Tên đề tài

Cấp nghiệm thu

Xếp loại

 

 

Năm 2015

 

 

1

Trần Hạnh Hoa, K44QLDD N02

GVHD: TS. Vũ Thị Thanh Thủy

SV2015-13: Nghiên cứu, Ứng dụng  công nghệ GIS và đặc tính sinh học phân vùng thích nghi đất đai cho cây Ba kích trên địa bàn Phú Lương.

Trường

Tốt

2

Mai Quý Tùng, K44 QLDD N02

GVHD: ThS. Nguyễn Đình Thi

SV2015-17: Nghiên cứu thực trạng quy hoạch và thực hiện quy hoạch một số khu dân cư trên địa bàn TP Thái Nguyên.

Trường

Tốt

3

Tiêu Thị Hương

GVHD: TS. Vũ Thị Thanh Thủy

SV2015-20: Nghiên cứu thực trạng quản lý và sử dụng đất đai tại nông trường chè Sông Cầu, huyện   Đồng Hỷ, tp Thái Nguyên

Trường

Tốt

4

Lại Thị Thu Hà

GVHD: TS. Nguyễn Thị Lợi

SV2015-15: Điều tra, đánh giá xây dựng cơ sở dữ liệu không gian phục vụ công tác lập hồ sơ địa chính dạng số cho phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Trường

Khá

5

Mai Thị Linh

GVHD: GS. TS Nguyễn Thế Đặng

 

SV2015-16: Đánh giá hiệu quả và đề xuất sử dụng đất nông nghiệp tại các mô hình tại trường đại học nông lâm thái nguyên.

Trường

Tốt

6

Hà Thị Thanh Thùy

GVHD: TS. Vũ Thị Quý

 

SV2015-18: Sử dụng đất hiệu quả phát triển làng nghề hoa đào truyền thống tại phường Cam Giá, thành phố TN

Trường

Tốt

7

Đinh Kim Cúc, K44QLDD N02

GVHD: Ths Nguyễn Huy Trung

SV2015-19: Thực trạng công tác quản lý đât lúa tại một số phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Trường

Tốt

8

Hoàng Thị Thu Hương K44QLDD N01;

GVHD: TS. Nguyễn Đức Nhuận

SV2015-14: Nghiên cứu xây dựng bản đồ phân hạng thích nghi đât đai phục vụ quy hoạch diện tích đất trồng lúa nếp vải trên địa bàn xã Ôn Lương- huyện Phú Lương

Trường

Tốt

9

Đinh Thị Thanh

GVHD: Ths Ngô Thị Hồng Gấm

SV2015-21: Ứng dụng GIS và phương pháp phân tích đa chỉ tiêu lựa chọn địa điểm bố trí bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt phục vụ quy hoạch sử dụng đất thành phố Thái Nguyên

Trường

Giỏi

10

Hoàng Đông Quang

K44QLDD N02

GVHD: ThS. Chu Văn Trung

SV2015-22: Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS xây dựng bản đồ địa chính phục vụ công tác dồn điền đổi thửa trên địa bàn xã Vĩnh Lợi – huyện Sơn Dương – tỉnh Tuyên Quang

Trường

Tốt

 

 

Năm 2016

 

 

1

Nguyễn Thế Vinh

Lớp: 45DCMT N03

GVHD: ThS. Nông Thu Huyền

SV2016-41: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất của một số mô hình trồng rau trái vụ tại Thái Nguyên

Trường

Tốt

2

Triệu Mùi Chản

Lớp: 45QLDD N01

GVHD: ThS. Chu Văn Trung

SV2016-50: Xây dựng hệ thống lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bán tự động.

Trường

Tốt

3

Phạm Đức Dương

Lớp: 46 DCMT N02

GVHD: PGS. TS. Phan Đình Binh

SV2016-38: Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Trường

Tốt

4

Vũ Thanh Hải

Lớp: 45QLDDN01

GVHD: TS. Nguyễn Đức Nhuận

SV2016-35: Xây dựng bản đồ đánh giá sự suy thoái đất phục vụ công tác cải tạo đất tại hai xã Phúc Tân, Phúc Thuận của Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên

Trường

Khá

5

Dương Đức Giang

Lớp: 45ĐCMT N03

GVHD: ThS. Nông Thu Huyền

SV2016-33: Nghiên cứu thích nghi đất đai cho phát triển cây hoa Hòe tại huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn

Trường

Tốt

6

Lương Tuấn Anh

Lớp: 45QLDDN03

GVHD: PGS. TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn

SV2016-39: Nghiên cứu ảnh hưởng của việc thực hiện quy định “giá đất cụ thể” theo Luật đất đai 2013 đến thu hồi đất một số dự án tại Thành phố Thái Nguyên

Trường

Tốt

7

Nông Thị Huyền Chanh

Lớp: 45QLDDN03

GVHD: ThS. Hoàng Hữu Chiến

SV2016-37: Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát sỏi đến biến động sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Trường

Tốt

8

Chu Thị Khánh

Lớp: 45QLDDN01

GVHD: ThS. Nguyễn Ngọc Anh

SV2016-34: Ứng dụng Open GIS (QGIS) và hệ quản trị PosGIS/PosgreSQL trong xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu đất đai Trường Đại học nông lâm Thái Nguyên

Trường

Tốt

9

Nguyễn Xuân Hoàng

Lớp: 45QLDDN03

GVHD: PGS. TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn

SV2016-36: Ứng dụng GIS (Geographic Information System) xây dựng bản đồ du lịch huyện Mù Cang Chải

Trường

Tốt

10

Trần Thị Tâm

Lớp: 45DCMT N03

GVHD: ThS. Trương Thành Nam

SV2016 - 49: Nghiên cứu ứng dụng khả năng mô phỏng thực tế của phần mềm Google Sketchup xây dựng cơ sở dữ liệu mô hình không gian trực tuyến trường ĐH Nông lâm Thái Nguyên.

Trường

Tốt

11

Phạm Thị Thúy Hòa

Lớp: 45ĐCMT N03

GVHD: TS. Vũ Thị Thanh Thủy

SV2016-40: Nghiên cứu hiệu quả sử dụng đất của một số mô hình trồng chè giống mới tại trị trấn Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Trường

Tốt

 

 

Năm 2017

 

 

1

Phan Nhật Đức

GVHD: Ngô Thị Hồng Gấm

MS: SV2017 – 16: Ứng dụng GIS để xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác giao dịch bất động sản trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.

Trường

Tốt

2

Đỗ Tuấn Anh

GVHD: Chu Văn Trung

MS: SV2017 – 15: Nghiên cứu ứng dụng GIS để xây dựng bản đồ phân vùng tiềm năng lũ quét và nguy cơ sạt lở khu vực Huyện Sa Pa - Lào Cai

Trường

Tốt

3

Nguyễn Minh Đức

GVHD: ThS. Ngô Thị Hồng Gấm

MS: SV2017 – 17: Nghiên cứu ứng dụng GIS đánh giá xu hướng phát triển không gian đô thị thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2010-2020

Trường

Tốt

4

Lý Đình Cai,

GVHD: ThS. Nông T. Thu Huyền

MS: SV2017 – 18: Ứng dụng bài toán tối ưu trong lựa chon các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp bền vững ở huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Trường

Tốt

5

Đào Đức Mạnh

GVHD: PGS.TS. Phan Đình Binh

MS: SV2017 – 19: Nghiên cứu thành phần đất và Ứng dụng GIS xây dựng bản đồ đơn vị đất đai trồng cam sành tại xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Trường

Tốt

6

Đặng Thị Thu Hường

GVHD: PGS.TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn

MS: SV2017 – 20: Nghiên cứu sự biến động giá đất khu vực đường Việt Bắc, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

 

Khá

 

 

Năm 2018

 

 

1

Trần Hoàng Sơn - 47 QLDD N02

GVHD: ThS. Ngô Thị Hồng Gấm

MS: T2018-20SV: Ứng dụng GIS để xây dụng cơ sở dữ liệu về khu di tích lịch sử ATK Định Hóa nhằm quảng bá và phát triển du lịch huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Trường

Khá

2

Đỗ Thị Thu Hoài - 47 QLTN&MT

GVHD: ThS. Phạm Văn Tuấn

MS: T2018-19SV: Điều tra chất lượng nước ngầm và Ứng dụng GIS trong việc xây dựng bản đồ chuyên đề phục vụ cho công tác đánh giá chất lượng nước ngầm tại khu vực phía Tây-Bắc thành phố Thái Nguyên

Trường

Khá

3

Dương Thủy Tiên - 47 QLTNMT

GVHD: TS. Nguyễn Quang Thi

MS: T2018-21SV: Xây dựng hệ thống thông tin các khách sạn, nhà hàng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Trường

Khá

4

Trần Hồng Anh- 47 QLDD N02

GVHD: PGS.TS. Phan Đình Binh

MS: T2018 - 22SV: Nghiên cứu dự báo, hạn hán, lũ lụt trong điều kiện biến đổi khí hậu tại khu vực sông Phú Lương bằng mô hình SWAT và GIS

Trường

Khá

5

Giàng A Phong -47 QLDD N03

GVHD: TS. Nguyễn Ngọc Anh 

MS: T2018 - 25SV: Ứng dụng GIS để quản lý khu vực sạt lở đất thuộc xã Huổi Lèng, Huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.

Trường

Tốt

6

Phạm Thị Thanh Mai - 47 QLDD N03

GVHD: PGS.TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn

MS: T2018-23SV: Nghiên cứu phát triển du lịch tại đảo Cái Chiên, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

Trường

Tốt

7

Trần Ngọc Quỳnh- 47 ĐCMT

GVHD: TS. Vũ Thị Thanh Thủy

MS: T2018-24SV: Đánh giá hiệu quả kinh tế của việc chuyển đổi đất trồng cây hàng năm sang trồng hoa đào tại địa bàn phường Cam Giá

Trường

Khá

 

 

Năm 2019

 

 

1

Lê Văn Công - 48 QLDD N02

GVHD: ThS. Vũ Thị Kim Hảo

MS: SV2019-45: Ứng dụng GIS  xây dụng cơ sở dữ liệu giá bất động sản phục vụ phát triển thị trường nhà đất phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Trường

Tốt

2

Quyền Đình Hiếu - 49 QLTN&DLST

GVHD: ThS. Ngô Thị Hồng Gấm

MS: SV2019-46: Xây dựng hệ thống tra cứu thông tin du lịch huyện Đại Từ dựa trên công nghệ GIS nhằm quản lý và quảng bá du lịch cho Thái Nguyên

Trường

Tốt

3

Nguyễn Thị Ngọc- 48 QLTN&DLST

GVHD: ThS. Hà Văn Tuyển

MS: SV2019-48: Đánh giá thực trạng và định hướng phát triển du lịch trải nghiệm tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Trường

Tốt

4

Nguyễn Văn Công - 49 QLTN&DLST

GVHD: PGS.TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn

MS: SV2019-47: Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển du lịch homestay tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Trường

Tốt

5

Đoàn Nguyễn Anh Tú -48 QLTN&DLST

GVHD: ThS. Nguyễn Thùy Linh

MS: SV2019 – 49: Du lịch kết hợp trải nghiệm văn hóa bản địa với thăm quan di tích lịch sử khu vực ATK tỉnh Thái Nguyên

Trường

Tốt

 

 

Năm 2020

 

 

1

NANMANEE SIBOUHEUNG, K50 DLST

GVHD: ThS. Vũ Thị Kim Hảo

 

MS: SV2020 -  24: Nghiên cứu hiện trạng và phát triển các tour du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Trường

Tốt

2

Dương Văn Hùng - K49 QLĐĐ

GVHD: TS. Nguyễn Ngọc Anh

MS: SV2020 - 25: Nghiên cứu ứng dụng xử lý thống kê trong đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Trường

Tốt

3

Lê Thu Thảo, K49 QLĐĐ

GVHD: PGS.TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn

MS: SV2020 - 26: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến thị trường bất động sản tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Trường

Tốt

4

Vàng Minh Tuấn, K49 QLĐĐ

GVHD: PGS.TS. Phan Đình Binh

MS: SV2020 - 27: Nghiên cứu hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp phục vụ cho du lịch ở một số điểm dừng chân thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

Trường

Tốt

5

Nguyễn Ngọc Anh, K50 QLĐĐ

GVHD: PGS. TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn

MS: SV2020 - 28: Nghiên cứu một số yếu tố gây ngập úng tại khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Trường

Tốt