Banner
Trang chủ HỢP TÁC Hợp tác nước ngoài
Hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Khoa quản lý tài nguyên và Viện khí tượng, Đại học Tài nguyên thiên nhiên và khoa học sự sống Viên, Áo (BOKU)

Hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Khoa quản lý tài nguyên và Viện khí tượng, Đại học Tài nguyên thiên nhiên và khoa học sự sống Viên, Áo (BOKU)

Trên cơ sở triển khai các hoạt động hợp tác nghiên cứu quốc tế giữa Trường ĐH Nông Lâm, và Đại học tài nguyên thiên nhiên Áo, Khoa Quản lý tài nguyên đã cử Cán bộ giảng viên tham gia đào tạo nâng cao chuyên môn để có thêm cơ hội hợp tác dự án nghiên cứu.

Xem thêm