Banner
Trang chủ NGHIÊN CỨU Nghiên cứu khoa học cán bộ Các đề tài, dự án cấp Tỉnh, Bộ

Danh mục đề tài, dự án cấp Tỉnh, Bộ

09/06/2021 09:18 - Xem: 871

1. Các đề tài đã nghiệm thu giai đoạn 2015 - 2021

TT

Chủ trì

Tên đề tài

Năm nghiệm thu

Cấp nghiệm thu

Xếp loại

1

TS. Nguyễn Quang Thi

Ứng dụng Công nghệ GIS, viễn thám và mô hình SWAT để đánh giá sự thay đổi sử dụng đất và mức độ xói mòn đất lưu vực hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

2017

ĐHTN

Xuất sắc

 

2

TS. Vũ Thị Thanh Thủy

ứng dụng công nghệ GIS và phần mềm AHP trong phân hạng thích nghi đất đai cho cây Ba Kích tại thái Nguyên

2017

Cấp tỉnh

Khá

3

TS. Nguyễn Văn Hiểu

Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin đất đai trực tuyến tỉnh Vĩnh Phúc trên nền công nghệ GIS online.

2017

Cấp tỉnh

Khá

4

GS.TS. Đặng Văn Minh

Nghiên cứu sử dụng than sinh học (Biochar) sản xuất từ rơm rạ và tro bay để xử lý đất ô nhiễm kim loại nặng do khai thác khoáng sản

2018

Bộ

Xuất sắc

5

TS. Nguyễn Văn Hiểu

Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin trong công tác quản lý đất lâm nghiệp tỉnh Thái Nguyên.

2018

Tỉnh

Tốt

6

TS. Nguyễn Văn Hiểu

Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng hệ thống quản lý sản xuất nông nghiệp tỉnh Yên Bái

2018

Tỉnh

Tốt

7

TS. Vũ Thị Thanh thủy

Ứng dụng công nghệ GIS và phương pháp AHP trong phân vùng thích nghi đất đai cho cây ba Kích tại huyện Phú Lương tỉnh Thái nguyên

2018

Tỉnh

Tốt

8

PGS.TS. Phan Đình Binh

Nghiên cứu sự thay đổi lưu lượng dòng chảy và dự báo hạn hán, lũ lụt trong điều kiện biến đổi khí hậu tại lưu vực sông Cầu bằng mô hình SWAT và GIS

2019

Đại học

Xuất sắc

9

TS. Vũ Thị Thanh Thủy

Phát triển cây ăn quả có múi trên địa bàn huyện Chợ Mới giai đoạn 2018-2020, đinh hướng  2025

2019

Tỉnh

Khá

10

PGS.TS. Đàm Xuân Vận

Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng cây dược liệu (Đinh lăng, Gừng) kết hợp cây chuối tây nuôi cấy mô trên đất dốc tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

2019

Tỉnh

Tốt

11

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Nông

Nghiên cứu tiềm năng và xây dựng giải pháp tái cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái theo hướng bền vững giai đoạn 2017 – 2015 và định hướng đến 2030

  2019

Tỉnh

Khá

12

TS. Nguyễn Văn Hiểu

Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng hệ thống quản lý sản xuất nông nghiệp tỉnh Yên Bái

2019

Tỉnh

Khá

13

TS. Nguyễn Văn Hiểu

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý môi trường tỉnh Bắc Kạn.

2019

Tỉnh

Khá

14

TS. Vũ Thị Quý

Nghiên cứu Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sử dụng chế phẩm EMINA đối với cây ăn quả có múi trên địa bàn tỉnh Yên Bái tại tỉnh Yên Bái

2020

Tỉnh

Tốt

15

TS. Vũ Thị Thanh Thủy

Nâng cao kỹ năng tay nghề, tạo cơ hội việc làm cho sinh viên nữ ngành Tài Nguyên và môi trường - Tài trợ bởi Aus4skill Australia

2020

Bộ

Tốt

16

PGS.TS. Phan Đình Binh

Nghiên cứu, xây dựng đề án phát triển du lịch văn hóa cộng đồng gắn với chương trình OCOP của khu di tích lịch sử Pác Bó, tỉnh Cao Bằng

2020

Bộ

Tốt

 

2. Các đề tài đang thực hiện

TT

Chủ trì

Tên đề tài

Năm nghiệm thu

Cấp nghiệm thu

Xếp loại

1

GS. TS. Đặng Văn Minh

Nghiên cứu xử lý một số kim loại nặng trong môi trường đất bằng vật liệu hấp phụ lưỡng cực - Mg/Al LDH-zeolit

9/2021

Bộ

Đang thực hiện

2

GS. TS. Đặng Văn Minh

Nghiên cứu di cư và hòa nhập xã hội của nhóm thanh niên dân tộc thiểu số tại các khu công nghiệp

7/2022

Bộ

Đang thực hiện

3

GS. TS. Đặng Văn Minh

Phục tráng giống bí thơm Ba Bể đảm bảo năng suất cao, chất lượng tốt

7/2022

Tỉnh

Đang thực hiện

 

3. Các dự án chuyển giao khoa học, công nghệ đã thực hiện giai đoạn 2015 - 2021

TT

Người chủ trì

Tên dự án khoa học, công nghệ

Năm hoàn thành

1

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông

Điều tra, đánh giá đa dạng sinh học và đề xuất giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bắc Kan.

2015

2

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông

Đánh giá thoái hóa đất kỳ đầu tỉnh Lạng Sơn

2016

3

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông

Quy hoạch đa dạng sinh học tỉnh Phú Thọ đến 2025, định hướng đến 2030

2017

4

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông

Điều tra, đánh giá đa dạng sinh học và đề xuất giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Thái Nguyên

2017

5

GS. TS. Nguyễn Thế Đặng

Nghiên cứu phát triển trồng dược liệu tỉnh Bắc Kạn

2019

6

PGS.TS. Lê Văn Thơ

Điều chỉnh quy hoạch và quy hoạch chi tiết Nông thôn mới kiểu mẫu xã Bảo Cường, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

2019

7

PGS.TS. Lê Văn Thơ

Điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới một số xã tại thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên

2020

8

TS. Nguyễn Văn Hiểu

Xây dựng trang thông tin và phần mềm quản lý sản phẩm OCOP tỉnh Yên Bái

2020

9

TS. Nguyễn Văn Hiểu

Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu ngành nông lâm nghiệp tỉnh Hà Giang

2020

10

TS. Vũ Thị Quý

Dự án Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã, cấp huyện Huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

2020

11

TS. Nguyễn Thị Lợi

Điều tra, đánh giá phân hạng đất nông nghiệp lần đầu tỉnh Hà Giang

2020

12

TS. Vũ Thị Quý

Đo đạc lập bản đồ địa chinh, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu xã Nga Quán, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

2020

13

TS. Vũ Thị Thanh Thủy

Phát triển mô hình nông nghiệp sinh thái bền vững gắn với du lịch nông nghiệp tại 3 huyện Đại từ, Định Hóa, Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

2021

14

TS. Nguyễn Quang Thi

Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng nông thôn 10 xã trên địa bàn huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030.

2021

15

ThS. Trương Thành Nam

Quy hoạch sử dụng đất thành phố Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030

2021

16

ThS. Trương Thành Nam

Điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới 11 xã tại huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

2021

17

PGS.TS. Lê Văn Thơ

Quy hoạch sử dụng đất thành phố Sông Công thời kỳ 2021-2030

2021

18

PGS.TS. Lê Văn Thơ

Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

2021