Banner
Trang chủ GIỚI THIỆU

Cơ cấu tổ chức quản lý và thông tin cán bộ giảng viên

13/06/2021 17:15 - Xem: 1778

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ THÔNG TIN CÁN BỘ GIÁO VIÊN KHOA QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN

I. Cơ cấu tổ chức

  • Ban Chi ủy

1. TS. Vũ Thị Thanh Thủy          

- Bí thư

Chi tiết

2. PGS.TS. Phan Đình Binh

- Phó Bí thư

Chi tiết

3. TS. Nguyễn Đức Nhuận         

- Ủy viên

Chi tiết

  • Ban Chủ nhiệm khoa

1. TS. Vũ Thị Thanh Thủy          

- Trưởng khoa

Chi tiết

2. PGS.TS. Phan Đình Binh

- Phó Trưởng khoa

Chi tiết

3. ThS. Trương Thành Nam

- Phó Trưởng khoa

Chi tiết

  • Hội đồng khoa học

1. TS. Vũ Thị Thanh Thủy                                       

Chi tiết

2. PGS.TS. Phan Đình Binh

Chi tiết

3. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông

Chi tiết

4. PGS.TS. Lê Văn Thơ

Chi tiết

5. PGS.TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn

Chi tiết

6. TS. Nguyễn Đức Nhuận

Chi tiết

7. TS. Nguyễn Ngọc Anh

Chi tiết

8. ThS. Trương Thành Nam

Chi tiết

9. TS. Nguyễn Quang Thi

Chi tiết

  • Bộ môn chuyên môn

1. Bộ môn Quản lý đất đai & Bất động sản          

Chi tiết

2. Bộ môn Quản lý tài nguyên & Du lịch sinh thái

Chi tiết

  • Công đoàn bộ phận

1. TS. Nông Thu Huyền            

- Chủ tịch

Chi tiết

2. ThS. Dương Hồng Việt

- Phó Chủ tịch

Chi tiết

3. ThS. Quách Thị Hoe               

- Ủy viên

Chi tiết

  • Liên chi Đoàn thanh niên

1. ThS. Dương Hồng Việt

- Bí thư

Chi tiết

2. ThS. Vũ Thị Kim Hảo

- Phó Bí thư

Chi tiết

  • Bộ phận Trợ lý

1. ThS. Ngô Thị Hồng Gấm

- Trợ lý đào tạo

Chi tiết

2. ThS. Nguyễn Thùy Linh 

- Trợ lý khảo thí

Chi tiết

  • Bộ phận Văn phòng

1. ThS. Quách Thị Hoe               

- Cán bộ văn phòng

Chi tiết

2. KS. Phan Tiến Hùng

- Kỹ thuật viên

Chi tiết

II. Thông tin cán bộ giáo viên theo bộ môn

  • Bộ môn Quản lý đất đai & Bất động sản

1. TS. Nguyễn Ngọc Anh

- Trưởng Bộ môn/Giảng viên chính

Chi tiết

2. ThS. Nguyễn Đình Thi

- Phó Trưởng Bộ môn/Giảng viên

Chi tiết

3. TS. Vũ Thị Thanh Thủy

- Trưởng khoa/Giảng viên chính

Chi tiết

4. PGS.TS. Phan Đình Binh

- Phó Trưởng khoa/Giảng viên cao cấp

Chi tiết

5. PGS.TS. Lê Văn Thơ

- Giảng viên CC/Phó Trưởng P.Đào tạo

Chi tiết

6. PGS.TS. Đàm Xuân Vận

- Giảng viên CC/Giám đốc TTUTKN

Chi tiết

7. TS. Vũ Thị Quý

- Giảng viên chính/Phó Trưởng P.QTPV

Chi tiết

8. TS. Nguyễn Văn Hiểu

- Giảng viên/Giám đốc TT Địa tin học

Chi tiết

9. PGS.TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn

- Giảng viên cao cấp

Chi tiết

10. TS. Nguyễn Thị Lợi

- Giảng viên

Chi tiết

11. TS. Nguyễn Huy Trung

- Giảng viên

Chi tiết

12. ThS. Chu Văn Trung

- Giảng viên

Chi tiết

13. ThS. Ngô Thị Hồng Gấm

- Giảng viên chính

Chi tiết

14. ThS. Nguyễn Lê Duy

- Giảng viên

Chi tiết

15. ThS. Nguyễn Thùy Linh

- Giảng viên

Chi tiết

  • Bộ môn Quản lý tài nguyên & Du lịch sinh thái

1. TS. Nguyễn Đức Nhuận

- Trưởng Bộ môn/Giảng viên chính

Chi tiết

2. TS. Nguyễn Quang Thi

- Phó Trưởng Bộ môn/Giảng viên chính

Chi tiết

3. ThS. Trương Thành Nam

- Phó Trưởng khoa/Giảng viên chính

Chi tiết

4. GS.TS. Đặng Văn Minh

- Giảng viên cao cấp

Chi tiết

5. GS.TS. Nguyễn Thế Đặng

- Nhà giáo ưu tú/Giảng viên cao cấp

Chi tiết

6. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông

- Giảng viên cao cấp

Chi tiết

7. ThS. Vương Vân Huyền

- Giảng viên/Phó Trưởng P.HCTC

Chi tiết

8. TS. Nông Thị Thu Huyền

- Giảng viên chính

Chi tiết

9. TS. Nguyễn Thu Thùy

- Giảng viên chính

Chi tiết

10. TS. Trần Thị Mai Anh

- Giảng viên

Chi tiết

11. TS. Nguyễn Hữu Chiến

- Giảng viên

Chi tiết

12. ThS. Hà Văn Tuyển

- Giảng viên

Chi tiết

13. ThS. Vũ Thị Kim Hảo

- Giảng viên

Chi tiết

14. ThS. Dương Hồng Việt

- Giảng viên

Chi tiết

15. ThS. Quách Thị Hoe

- Cán bộ

Chi tiết

16. KS. Phan Tiến Hùng

- Cán bộ

Chi tiết

BÀI VIẾT LIÊN QUAN