Banner
Trang chủ NGHIÊN CỨU Nghiên cứu khoa học sinh viên Các đề tài đang thực hiện

Danh mục đề tài cấp trường đang thực hiện của sinh viên

09/06/2021 09:29 - Xem: 636

 

TT

Chủ trì

Tên đề tài

Cấp nghiệm thu

Xếp loại

1

Hoàng Ngọc Mai, K51 QLĐĐ, GVHD: PGS.TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn

SV2021 - 29: Nghiên cứu sự biến động giá đất ở trên địa bàn xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn từ 2016 đến 2020

 

 

2

Phan Như Quỳnh, K52 QLTN&DLST, GVHD: ThS. Ngô Thị Hồng Gấm

SV2021 - 30: Nghiên  cứu thực trang và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý lễ hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

 

 

3

Nguyễn Huyền My, K50 QLTN&DLST, GVHD: TS. Nguyễn Đức Nhuận

SV2021 - 31: Đánh giá hiệu quả một số loại cây trồng trong các khu du lịch trải nghiệm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

 

 

4

Nguyễn Thị Quỳnh, K50 QLTN&DLST, GVHD: PGS.TS. Phan Đình Binh

SV2021 - 32: Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái gắn với khu di tích lịch sử văn hóa Đền Đuổm, xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

 

 

5

Nguyễn Văn Dũng, K51 QLĐĐ, GVHD: TS. Trần Thị Mai Anh

SV2021 - 33: Nghiên cứu tác động của một số yếu tố thời tiết cực đoan tới đất trồng ngô tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

 

 

6

Nguyễn Hoàng Nam, K50 QLTN&DLST, GVHD:  ThS. Dương Hồng Việt

SV2021 - 34: Nghiên cứu hiện trạng và đánh giá tiềm năng du lịch nông nghiệp trải nghiệm tại trường Đại học Nông Lâm, Thái Nguyên