Banner
Trang chủ GIỚI THIỆU Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ Khoa Quản lý Tài nguyên

17/06/2021 09:54 - Xem: 809

KHOA QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN
Địa chỉ: Xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên
Tel: (+84)208.3. 753. 035
Website: frm.tuaf.edu.vn
Email: frm@tuaf.edu.vn
Fanpage: facebook.com/frm.tuaf.edu.vn