Banner
Trang chủ SINH VIÊN
Những văn bản quy định về công tác đào tạo, GVCN-CVHT-HSSV và mẫu đơn cho sinh viên

Những văn bản quy định về công tác đào tạo, GVCN-CVHT-HSSV và mẫu đơn cho sinh viên

Những văn bản quy định về công tác đào tạo, GVCN-CVHT-HSSV và mẫu đơn cho sinh viên

Xem thêm
Hội chợ việc làm cho sinh viên ngành Quản lý tài nguyên và Môi trường

Hội chợ việc làm cho sinh viên ngành Quản lý tài nguyên và Môi trường

Trong xu thế phát triển hội nhập và cạnh tranh, các trường Đại học không chỉ có chiến lược đào tạo đón đầu xu thế phát triển mà còn phải có sứ mệnh đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu hiện tại. Để thực hiện được nhiệm vụ này, không thể thiếu sự liên kết của cộng đồng doanh nghiệp. Hội chợ việc làm cho sinh viên khoa Quản lý tài nguyên & Môi trường, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên sẽ là cầu nối để sinh viên chuyên ngành Quản lý tài nguyên & Du lịch sinh thái; Quản lý đất đai; Địa chính môi trường sẽ được tiếp cận với nhà tuyển dụng trước khi tốt nghiệp.

Xem thêm