Banner
Trang chủ HỢP TÁC Hợp tác với cơ quan nhà nước
Điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn các xã trên địa bàn huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030

Điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn các xã trên địa bàn huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030

Quy hoạch là một trong những lĩnh vực tư vấn thế mạnh của Khoa Quản lý Tài nguyên, từ năm 2011 đến nay khoa đã chủ trì hàng chục dự án về Quy hoạch nông thôn mới cho các huyện, các xã, được lãnh đạo các địa phương, các doanh nghiệp của các tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc đánh giá cao về chất lượng các đồ án quy hoạch.

Xem thêm
Điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn các xã trên địa bàn huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030

Điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn các xã trên địa bàn huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030

Quy hoạch là một trong những lĩnh vực tư vấn thế mạnh của Khoa Quản lý Tài nguyên, từ năm 2011 đến nay khoa đã chủ trì hàng chục dự án về Quy hoạch nông thôn mới cho các huyện, các xã, được lãnh đạo các địa phương, các doanh nghiệp của các tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc đánh giá cao về chất lượng các đồ án quy hoạch.

Xem thêm