Trang chủ HỢP TÁC Hợp tác với cơ quan nhà nước

Điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn các xã trên địa bàn huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030

15/03/2022 09:33 - Xem: 79
Quy hoạch là một trong những lĩnh vực tư vấn thế mạnh của Khoa Quản lý Tài nguyên, từ năm 2011 đến nay khoa đã chủ trì hàng chục dự án về Quy hoạch nông thôn mới cho các huyện, các xã, được lãnh đạo các địa phương, các doanh nghiệp của các tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc đánh giá cao về chất lượng các đồ án quy hoạch.

 

            Quy hoạch là một trong những lĩnh vực tư vấn thế mạnh của Khoa Quản lý Tài nguyên, từ năm 2011 đến nay khoa đã chủ trì hàng chục dự án về Quy hoạch nông thôn mới cho các huyện, các xã, được lãnh đạo các địa phương, các doanh nghiệp của các tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc đánh giá cao về chất lượng các đồ án quy hoạch.

            Tiếp nối sự tin tưởng của các địa phương, tháng 12 năm 2020 Khoa Quản lý Tài nguyên đã trúng thầu 10 dự án Điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn cho 10 xã trên địa bàn huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030.

            Tính đến tháng 12 năm 2021, sau 1 năm triển khai thực hiện 10/10 dự án (đạt tỷ lệ 100%) đã hoàn thành, được địa phương và các sở ban ngành đánh giá cao. Sản phẩm quy hoạch của đồ án sẽ là cơ sở quan trọng để địa phương định hướng và quản lý tốt các hạng mục quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch sản xuất, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Đồng chí Phạm Việt Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu, chỉ đạo tại Hội nghị triển khai thực hiện dự án năm 2020.

Tin bài: Nguyễn Quang Thi

BÀI VIẾT LIÊN QUAN