Banner
Trang chủ NGHIÊN CỨU Nghiên cứu khoa học cán bộ Các đề tài cấp trường

Danh mục đề tài cấp cơ sở

09/06/2021 09:16 - Xem: 749

 1. Các đề tài đã nghiệm thu

TT

Chủ trì

Tên đề tài

Năm nghiệm thu

Cấp nghiệm thu

Xếp loại

1

ThS. Nguyễn Ngọc Anh

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS xây dựng lưới khống chế đo vẽ khu vực trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên; MS: T2014 – 07.

2015

Trường

Tốt

2

TS. Phan Đình Binh

Nghiên cứu, ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) và mô hình SWAT để dự báo lưu lượng dòng chảy và xói mòn đất tại tiểu lưu vực sông Ôn Lương - Hợp Thành (thượng nguồn Sông Cầu); MS: T2014 – 08.

2015

Trường

Tốt

3

TS. Nguyễn Đức Nhuận

Nghiên cứu xây dựng bản đồ phân hạng thích nghi đất đai phục vụ quy hoạch diện tích đất trồng lúa trên địa bàn xã Phủ Lý, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

2016

Trường

Tốt

4

PGS.TS. Phan Đình Binh

Nghiên cứu, xây dựng quy hoạch chi tiết các phân khu chức năng Trung tâm nghiên cứu cây trồng ôn đới miền núi phía Bắc, xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (MS: T2016 - 34)

2016

Trường

Tốt

5

ThS. Hoàng Hữu Chiến

Nghiên cứu đánh giá sự biến đổi các loại hình sử dụng đất tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 – 2015; MS: T2016-23.

2017

Trường

Tốt

6

ThS. Chu Văn Trung

Tích hợp phần mềm GIS và Ales nghiên cứu đánh giá phân hạng thích nghi đất đai phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp khu vực trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên giai đoạn 2015 – 2025; MS: T2016-24.

2017

Trường

Tốt

7

TS. Vũ Thị Thanh Thủy

Nghiên cứu đề xuất giải pháp đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền quảng bá du lịch Thái Nguyên tại một số thị trường du lịch trong nước và quốc tế trọng điểm; MS: T2017-03.

2018

Trường

Tốt

8

PGS.TS. Phan Đình Binh

Điều tra đánh giá tình trạng quản lý, khai thác sử dụng nước ngầm và ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ  công tác sử dụng nước ngầm tại khu vực phía Tây - Nam thành phố Thái Nguyên; MS: T2017-02.

2018

Trường

Tốt

9

TS. Nguyễn Đức Nhuận

Đánh giá thực trạng và hiệu quả việc chuyển đổi đất lúa nước sang trồng chè tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên; MS: T2018- GV.

 

2019

Trường

Tốt

10

Ths. Dương Hồng Việt

Đánh giá ảnh hưởng của  khai thác khoáng sản tới tài nguyên đất và con người tại Thị trấn Trại Cau, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên; T2018-36GV.

2019

Trường

Tốt

11

ThS. Vũ Thị Kim Hảo

Mở quán Hoàng Yến Coffee phát triển nhà hàng truyền thống của Nhà trường; MS: T2019 - 03 – ĐH.

2020

Trường

Tốt

12

TS. Nguyễn Quang Thi

Đánh giá tiềm năng phát triển Du lịch nông nghiệp tại huyện Võ Nhai,  tỉnh Thái Nguyên; MS: T2019 – 15.

2020

Trường

Tốt

13

ThS. Vũ Thị Kim Hảo

Nghiên cứu hiệu quả của công tác quản lý đất đai tại thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên; MS: T2019 – 14.

2020

Trường

Tốt

14

ThS. Hà Văn Tuyển

Ứng dụng thuật toán máy học cho việc theo dõi và phân loại đất lúa sử dụng ảnh viễn thám theo thời gian; MS: T2019 – 13.

2020

Trường

Tốt

 

2. Các đề tài đang thực hiện

TT

Chủ trì

Tên đề tài

Năm nghiệm thu

Cấp nghiệm thu

Xếp loại

4

PGS.TS. Phan Đình Binh

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái gắn với các điểm di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên; MS: T2021 – 24.GV

Đang thực hiện