Banner
Trang chủ HỢP TÁC
Điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn các xã trên địa bàn huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030

Điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn các xã trên địa bàn huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030

Quy hoạch là một trong những lĩnh vực tư vấn thế mạnh của Khoa Quản lý Tài nguyên, từ năm 2011 đến nay khoa đã chủ trì hàng chục dự án về Quy hoạch nông thôn mới cho các huyện, các xã, được lãnh đạo các địa phương, các doanh nghiệp của các tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc đánh giá cao về chất lượng các đồ án quy hoạch.

Xem thêm
Điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn các xã trên địa bàn huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030

Điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn các xã trên địa bàn huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030

Quy hoạch là một trong những lĩnh vực tư vấn thế mạnh của Khoa Quản lý Tài nguyên, từ năm 2011 đến nay khoa đã chủ trì hàng chục dự án về Quy hoạch nông thôn mới cho các huyện, các xã, được lãnh đạo các địa phương, các doanh nghiệp của các tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc đánh giá cao về chất lượng các đồ án quy hoạch.

Xem thêm
Hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Khoa quản lý tài nguyên và Viện khí tượng, Đại học Tài nguyên thiên nhiên và khoa học sự sống Viên, Áo (BOKU)

Hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Khoa quản lý tài nguyên và Viện khí tượng, Đại học Tài nguyên thiên nhiên và khoa học sự sống Viên, Áo (BOKU)

Trên cơ sở triển khai các hoạt động hợp tác nghiên cứu quốc tế giữa Trường ĐH Nông Lâm, và Đại học tài nguyên thiên nhiên Áo, Khoa Quản lý tài nguyên đã cử Cán bộ giảng viên tham gia đào tạo nâng cao chuyên môn để có thêm cơ hội hợp tác dự án nghiên cứu.

Xem thêm