Banner
Trang chủ NGHIÊN CỨU Sách, Giáo trình, Bài báo KH Bài báo Quốc gia

Danh mục bài báo quốc gia của cán bộ, giảng viên giai đoạn 2015-2021

12/06/2021 16:45 - Xem: 884

1. Nguyễn Ngọc Anh, Phan Đình Binh, Vũ Thị Thanh Thủy. 2015.  Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ GPS xây dựng lưới khống chế đo vẽ khu vực trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên, Số 10, Tập 140, Tr. 75 - 80.

2. Nguyễn Quang Thi, Phan Đình Binh, Phạm Văn Tuấn, Phùng Thị Thu Hà. 2015. Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng bản đồ đơn vị đất đai phục vụ nghiên cứu phát triển sản xuất nông nghiệp tại xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên, Số 8, Tập 138, Tr. 117 - 122.

3. Phan Thị Thanh Huyền, Phan Đình Binh, Nguyễn Lê Thục Anh. 2015. Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên, Số 13/2, Tập 143, Tr. 105 - 109.

4. Nguyễn Ngọc Anh, Phan Đình Binh, Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Huy Trung, Trương Nguyên Hậu. 2016.  Thành lập lưới khống chế độ cao phục vụ công tác khảo sát, đo vẽ địa hình khu vực trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên, Số 02, Tập 147, Tr. 71 - 77.

5. Phan Đình Binh, Phan Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Huệ. 2016. Thực trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên, Số 03/1, Tập 148, Tr. 161 - 166.

6. Phan Đình Binh, Nguyễn Đức Thuận, Phan Thị Thanh Huyền. 2016. Nghiên cứu xây dựng DEM và DSM từ công nghệ LiDAR. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên, Số 05, Tập 150, Tr. 117 - 124.

7. Nguyễn Quang Thi, Hoàng Văn Hùng, Phan Đình Binh, Chu Văn Trung, Phạm Văn Tuấn. 2016. Xây dựng các loại bản đồ phục vụ công tác quản lý và bảo vệ đất nông nghiệp tại lưu vực hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên, Số 05, Tập 150, Tr. 103 - 108.

8. Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thế Hùng, Phan Đình Binh. 2016. Công tác quản lý Nhà nước về giá đất và định giá đất ở đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.  Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Số 11 (2016), Tr. 132 - 140.

9. Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thế Hùng, Phan Đình Binh. 2016. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Số 12 (2016), Tr. 26 - 33.

10. Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thế Hùng, Phan Đình Binh. 2016. Nghiên cứu sự khác biệt giữa giá đất ở đô thị theo quy định của Nhà nước và giá dao dịch thực tế tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Số 19 (2016), Tr. 18 - 26.

11. Phan Đình Binh, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Ngọc Anh. 2016. Ứng dụng GIS và máy toàn đạc điện tử đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên, Số 10, Tập 155, Tr. 67 - 71.

12. Nguyễn Ngọc Anh, Phan Đình Binh. 2016. Ứng dụng công nghệ GIS và phần mềm GCADAS xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất, phục vụ công tác kiểm kê đất đai năm 2015 tại trị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên, Số 10, Tập 155, Tr. 53 - 60.

13. Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Ngọc Nông, Vũ Thị Quý, Hà Văn Tuyển, 2016. Đánh giá thực trạng khai thác khoáng sản và công tác thanh kiểm tra trong quản lý khai thác khoáng sản tại Thái Nguyên, Khoa học công nghệ - Đại học Thái Nguyên

14. Vũ Thị Quý, Hà Thanh Thùy, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Tuấn Anh, 2016. Nghiên cứu sử dụng hiệu quả đất làng nghề hoa đào tại phường Cam Giá thành phố Thái Nguyên, Tạp chí Khoa học công nghệ - Đại học Thái Nguyên

15. Hoàng Thị Thu Hương, Nguyễn Đức Nhuận, Phạm Văn Tuấn, 2016. Nghiên cứu, xây dựng bản đồ phân hạng thích nghi đất đai phục vụ công thác quy hoạch trồng lúa nếp tại xã Ôn Lương, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Tạp chí Khoa học công nghệ - Đại học Thái Nguyên

16. Nguyễn Quang Thi, Hoàng Thị Thúy Hằng, Hoàng Văn Hùng. 2016. Nghiên cứu môi trường vùng đệm hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn-Khu vực nghiên cứu tại huyện Chợ Đồn. Tạp chí Khoa học công nghệ - Đại học Thái Nguyên

17. Nguyễn Thế Đặng, 2016. Đánh giá giá trị cảnh quan và giá trị phi sử dụng của Khu du lịch sinh thái Suối mỡ, huyện Lục Nam, Bắc Giang. Tạp chí Khoa học công nghệ - Đại học Thái Nguyên

18. Chu Văn Trung, Lùng Thị Thu, Đỗ Văn Hải, 2016. Ứng dụng viễn thám và GIS xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

19. Lê Văn Thơ, Hà Anh Tuấn, Đinh Thị Nhíp Nhung, 2016. Một số giải pháp phát triển thị trường đất ở trên thị trường thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Tạp chí Khoa học công nghệ - Đại học Thái Nguyên.

20. Phan Đình Binh, Nguyễn Quang Huy, Đỗ Thị Tám. 2017. Đánh giá tình hình thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên, Số 3/2, Tập 163, Tr. 163 - 170.

21. Phan Đình Binh, Phạm Đức Dương. 2017. Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp duy trì tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên, Số 6, Tập 166, Tr. 89 - 94.

22. Nguyễn Ngọc Anh, Phan Đình Binh. 2017. Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử trong công tác đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính xã Văn Lãng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên, Số 9, Tập 169, Tr. 143 - 150.

23.Trương Thành Nam, Nguyễn Ngọc Nông, Lê Văn Thơ (2017) Kết quả nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu đất dốc từ dữ liệu độ cao toàn thế giới (ASTER GDEM) phụ vục công tác đánh giá tiềm năng đất đai và đề xuất giải pháp sử dụng đất dốc huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn số tháng 10/2017, tr 196.

24. Nguyễn Thùy Linh, Trương Thành Nam, Trần Thị Thanh Tâm (2017) Đánh giá hiệu quả kinh tế loại hình sử dụng đất trồng cây nhãn tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn số tháng 10, 2017, tr 124.

25. Trương Thành Nam, Nguyễn Ngọc Nông, Lê Văn Thơ (2018) Kết quả nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu đất dốc từ dữ liệu độ cao toàn cầu (ASTER GDEM) và đề xuất giải pháp sử dụng đất dốc huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn số tháng 11/2018, tr 233.

26. Trương Thành Nam, Hà Anh Tuấn (2018) Kết quả nghiên cứu xây dựng Cơ sở dữ liệu đất dốc và Phân tầng độ cao địa hình tỉnh Thái Nguyên từ dữ liệu độ cao toàn cầu (ASTER GDEM). Tạp chí Khoa học & Công nghệ tập 189, số 13, 2018.

27.Nguyễn Ngọc Nông, Lê Văn Thơ. 2017. Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2014 – 2016. Tạp chí Khoa học Đất Việt Nam. Số 10 (2017), Tr 189 – 195.

28. Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Đức Nhuận, Vũ Thị Thanh Thủy (2017). Ứng dụng công nghệ GPS thành lập lưới khống chế mặt bằng đo vẽ tại xã Văn Lãng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 169, Số 09 (2017), Tr. 129 – 135.

29. Nông Thị Thu Huyền, Nguyễn Ngọc Nông, Lê Thái Bạt, Lê Văn Thơ. 2017.Đặc tính lý, hóa học các loại đất chính huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. Tạp chí Khoa học đất, số 51 (2017), Tr: 11-16.

30. Nông Thị Thu Huyền, Nguyễn Ngọc Nông, Lê Thái Bạt, Phạm Văn Tuấn, Lê Văn Thơ. 2017.Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai phục vụ phân hạng thích hợp đất đai huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. Tạp chí Khoa học đất, số 52 (2017), Tr: 122 - 128.

31. Nguyễn Khắc Thái Sơn, 2017. Những hạn chế trong chính sách đất đai theo Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Đánh giá một số hạn chế trong việc thực hiện Luật Đất đai năm 2013 và đề xuất cách khắc phục; Hội Khoa học đất Việt Nam, ngày 16 tháng 11 năm 2017, tr. 33-38.

32. Nguyễn Quang Thi, Hoàng Văn Hùng, Chu Văn Trung. 2017. Nghiên cứu tiềm năng và đề xuất sử dụng bền vững đất nông nghiệp tại lưu vực hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Số tháng 10 năm 2017, Tr. 210-217.

33. Nguyễn Quang Thi, Hoàng Văn Hùng, Chu Văn Trung. 2017. Nghiên cứu, xây dựng một số mô hình sử dụng bền vững đất nông nghiệp tại lưu vực hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.  Tạp chí Khoa học Đất, Số 51/2017, Tr. 56-60.

34. Nguyễn Ngọc Nông, Phan Chí Nghĩa, Nguyễn Văn Toàn. 2018. Nghiên cứu ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh đến năng suất và chất lượng chè vụ xuân trái vụ tại Phú Thọ. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT. Số 11(2018), Tr 100 - 104.

35. Nguyễn Ngọc Nông, Phạm Văn Ngọc. 2018. Hiệu quả sử dụng phân bón hữu cơ sinh học và hữu cơ khoáng cho một số cây trồng ở miền núi phía Bắc. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia: Đất, phân bón và Nông nghiệp hữu cơ, Tháng 12 (2018), Tr 74 – 85.

36. Đàm Xuân Vận, Ông Á Huân, Trần Thị Phả. (2018). Nghiên cứu hàm lượng một số kim loại nặng trong đất nông nghiệp tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên và chế độ canh tác khác nhau, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tháng 8 năm 2018, 242-252

37. Nguyễn Ngọc Anh (2018). Ứng dụng phần mềm Vilis 2.0 trong công tác xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu địa chính tại phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 185, Số 09 (2018), Tr. 89 – 94.

38. Nguyễn Khắc Thái Sơn, Lương Tuấn Anh, 2018. Thực trạng du lịch và ứng dụng GIS (Geographic Information System) xây dựng bản đồ du lịch huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, Tập 186, số 10/2018, tr. 17-22.

39. Nguyễn Khắc Thái Sơn, Bùi Văn Di, 2018. Hiện trạng sản xuất và tính chất đất trồng chè tại xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Tạp chí Khoa học Đất, Tập 54, Số 12/2018, tr. 61-66.

40. Nguyễn Khắc Thái Sơn, Chu Văn Trung, Đỗ Tuấn Anh, 2018. Nghiên cứu xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ lũ quét và trượt lở đất khu vực huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Số 11/2018, tr. 218-224.

41. Nguyễn Đức Nhuận, 2018. Thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn TP. Cao Bằng giai đoạn 2012 - 2016. Tạp chí Khoa học Đất. 54/ 2018.

42. Nguyễn Đức Nhuận, Nguyễn Thu Thùy, 2018. Ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến sinh trưởng và năng suất dong diềng đỏ ở Bắc Cạn, Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, T11/2018.

43. Nguyễn Văn Hiểu, 2018. Sử dụng phương pháp phân tích không gian để đánh giá biến đổi sử dụng đất ở lưu vực sông Công của tỉnh Thái Nguyên, Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, T11/2018.

44. Nguyễn Văn Hiểu, 2018. Đánh giá nhanh tải lượng ô nhiễm môi trường trên cơ sở sử dụng đất ở lưu vực sông Công tỉnh Thái Nguyên, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường. Số 6 (308) kỳ 2 tháng 3 năm 2019.

45. Nguyễn Thùy Linh, Tran Thi Thuy Linh, 2018. Research solutions to build a smart urban management system in Thai Nguyen city, experimenting at Thai Nguyen University Agriculture and Forestry, Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR) ISSN:2454-1362.

46. Nguyễn Thùy Linh, Tran Thi Thuy Linh, 2018. Xây dựng mô hình quản lý môi trường dựa vào cộng đồng tại làng nghề chè Tân Cương thành phố Thái Nguyên, Tạp chí Khoa học đất Việt Nam.

47. Vũ Thị Quý, Vũ Thị Kim Hảo, Nguyễn Thị Thu Hằng, Phùng Xuân Nhân, 2018. Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường Phù Đổng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T12/2018.

48. Lê Văn Thơ, Nông Thị Thu Huyền, Đinh Thị Nga, 2018. Đánh giá công tác giao dịch đảm bảo bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa từ năm 2015-2017. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, T11/2018.

49. Phan Đình Binh, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Anh Tuyên. 2018. Nghiên cứu hiện trạng lưu lượng và một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nước sông Cầu đoạn chảy qua thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Số 11 (2018), Tr. 204 - 210.

50. Vũ Thị Thanh Thủy, Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Thế Huấn 2018,  Nghiên cứu ứng dụng GIS và phương pháp AHP trong phân vùng thích nghi đất đai cho cây Ba Kích tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, Tạp chí NN &PTNT số 8/2018, (tr.110-115)

51. Phan Đình Binh, Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Lan Hương. 2019. Nghiên cứu thành phần đất và ứng dụng GIS xây dựng bản đồ đơn vị đất đai trồng cam tại xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên, Số 195, Tập 2, Tr. 31 - 38.

52. Nguyễn Đức Nhuận, Phạm Văn Tuấn, 2019. Nghiên cứu một số mô hình sử dụng đất và đánh giá hiệu quả chuyển đất lúa nước sang trồng chè tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T1/2019.

53. Nguyễn Ngọc Nông, Lê Văn Thơ, Trương Thành Nam. 2019. Đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ tái cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Tạp chí Khoa học Đất Việt Nam, Số 57 (2019), Tr 109 – 114.

54. Nông Thị Thu Huyền, Nguyễn Ngọc Nông, Lê Thái Bạt, Phạm Văn Tuấn. 2019. Xác định cơ cấu diện tích thích hợp cho các loại sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn bằng ứng dụng bài toán tối ưu đa mục tiêu. Tạp chí Khoa học đất, số 57 (2019), Tr: 115 - 120.

55.  Phan Đình Binh, Nguyễn Lan Hương, Phan Thành Luận. 2019. Nghiên cứu đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Số 11 (2019), Tr. 296 - 303.

56. Vũ Văn Phụng, Phan Đình Binh, Nguyễn Thanh Hải, Trương Thành Nam, Lê Tuấn Định. 2019. Đánh giá hiệu quả công tác dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Số 11 (2019), Tr. 261 - 270.

57. Nguyễn Ngọc Nông, Lê Văn Thơ, Trương Thành Nam, 2019.  Đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ tái cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, Tạp chí Khoa học Đất số 57.

58. Nguyễn Đức Nhuận, Nguyễn Thu Thùy, Phạm Văn Tuấn, Lùng Thị Thu, 2019. Ứng dụng GIS xây dựng bản đồ phân hạng thích hợp đất đai đối với cây chè Shan tuyết tại huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tháng 11/2019, tr 304 - 314.

59. Hà Văn Tuyển, Nguyễn Khắc Thái Sơn, Nguyễn Quang Thi, Nguyễn Thuỳ Linh, Dương Hồng Việt, 2019, Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tháng 4/2020, tr 27- 32

60. Nguyễn Khắc Thái Sơn, Nguyễn Thế Hoàn, Hà Văn Tuyển, 2019. Nghiên cứu công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Tạp chí Khoa học Đất số 58/2020.

61. Dương Hồng Việt, Hà Văn Tuyển, Trần Hải Đăng, Chu Thị Thơ, 2019. Nghiên cứu ảnh hưởng của khai thác khoáng sản tới tài nguyên đất tại thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Thái Nguyên.

62. Nguyen Quang Thi, Ha Van Tuyen, Nguyen Thuy Linh, Duong Hong Viet, Tran Thi Mai Anh, 2019. Potential of Agri-Tourism in Vo Nhai District, Thai Nguyen Province. TNU Journal of Science and Technology 225(03), p. 133-142.

63. Nông Thị Thu Huyền, Nguyễn Ngọc Nông, Lê Thái Bạt, Nguyễn Tuấn Anh, 2019. Ứng dụng bài toán tối ưu đa mục tiêu trong xác định diện tích thích hợp cho các loại sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kan, Tạp chí Khoa học Đất số 57/2019.

64. Nguyễn Ngọc Nông, Nông Thị Thu Huyền, Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Thế Hùng, 2019. Ứng dụng GIS và phần mềm ALES xây dựng bản đồ phân hạng thích hợp đất đai đối với cây KHoai môn tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kan, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. tr 280-285.

65. Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Ngọc Anh; Nguyễn Thế Huấn, 2019. Ứng dụng công nghệ GIS trong phân vùng thích nghi đất đai cho cây ăn quả có múi tại huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, Kỷ yếu Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2019.

66. Lê Văn Thơ, Bùi Đức Quảng, Hoàng Thị Kim Ngân, 2019. Thực trạng và đề xuất mô hình chuẩn hóa cơ sở dữ liệu địa chính tại TP Uông Bí tỉnh Quảng Ninh, Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tháng 11/2019, tr 286-295.

67. Trương Thành Nam, Phan Đình Binh. 2019. Xây dựng cơ sở dữ liệu độ dốc và phân tầng độ cao địa hình tỉnh Thái Nguyên từ dữ liệu độ cao toàn cầu (ASTER GDEM). Kỷ yếu Hội thảo GIS toàn quốc năm 2019, Đại học Tây Nguyên. Tr. 775 - 785.

68. Phan Đình Binh, Phạm Lan Hương, Lê Minh Hải. 2019. Nghiên cứu giá đất và một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Kỷ yếu Hội thảo năm 2019: Khuyến nghị sửa đổi những vấn đề kinh tế trong Luật đất đai 2013, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân. Tr. 391 - 404.

69. La Thị Cẩm Vân, Trần Thị Thu Hiền, Trần Văn Điền, Đàm Xuân Vận. (2019). Đánh giá thực trạng các loại rừng làm cơ sở cho việc chi trả dịch vụ môi trường tỉnh Bắc Kạn. TNU Journal of Science and Technology ISSN: 1859-2171. 197(04): 15 – 20.

70. Nguyễn Đức Nhuận, Phạm Văn Tuấn, 2019. Nghiên cứu một số mô hình sử dụng đất và đánh giá hiệu quả chuyển đất lúa nước sang trồng chè tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T1/2019.

71. Lê Văn Thơ, Nông Thị Thu Huyền, Đinh Thị Nga, 2019. Đánh giá công tác giao dịch đảm bảo bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa từ năm 2015-2017. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, T11/2019.

72. Vũ Thị Thanh Thủy, Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Thế Huấn 2019,  Nghiên cứu ứng dụng GIS và phương pháp AHP trong phân vùng thích nghi đất đai cho cây Ba Kích tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, Tạp chí NN &PTNT số 8/2018, (tr.110-115)

73. Trương Thành Nam, Nguyễn Ngọc Nông, Lê Văn Thơ (2019) Kết quả nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu đất dốc từ dữ liệu độ cao toàn cầu (ASTER GDEM) và đề xuất giải pháp sử dụng đất dốc huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn số tháng 11/2018, tr 233 - 240.

74. Nguyễn Ngọc Sơn Hải, Nguyễn Ngọc Nông, Nguyễn Khắc giảng, Peter Sanderson, Ravi Naidu, 2020. Sự tích lũy kim loại nặng trong đất bãi thải các mỏ khai thác khoáng sản tại tỉnh Thái Nguyên. Tạp chí Khoa học Đất Việt Nam, Số 59 (2020). Tr. 16 – 24.

75. Phùng Thị Thu Hà, Nguyễn Quang Thi, Đỗ Thị Bắc, 2020. Yếu tố ảnh hưởng đến quản lý tài chính đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Tạp chí Tài chính, Số 4, Tr. 39 – 46.

76. Phùng Thị Thu Hà, Nguyễn Quang Thi, Đỗ Thị Bắc, 2020. Nâng cao hiệu quả quản lý nguồn thu từ đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Tạp chí Tài chính, Số 5, Tr. 91 – 98.

77. Nông Thị Thu Huyền, Nguyễn Ngọc Nông, Lê Thái Bạt, Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Đình Thi, 2020. Đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, Kỷ yếu hội thảo Khoa học "Thực trạng QLĐĐ&BĐS ở miền Trung và Tây Nguyên" ISBN: 978-604-974-688-8

78. Dương Anh Quân, Trương Vân Anh, Bùi Ngọc Quý, Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Danh Đức, Lê Thị Nga, Trần Thị Mai Anh, Trương Xuân Quang, 2020. Ứng dụng mô hình thủy lực và GIS xây dựng bản đồ hiểm họa ngập lụt khu vực hạ lưu sông Cả, http://ersd.humg.edu.vn/book.

79. Bùi Ngọc Quý, Lê Thị Nga, Dương Anh Quân, Trần Thị Mai Anh, 2020. GIS và kết quả mô hình toán xác định ảnh hưởng của ngập lụt đến dân cư thuộc hạlưu lưu vực sông Vu Gia -Thu Bồn, DOI: http://jmes.humg.edu.vn/en/archives?article=1247.

80. Nguyễn Ngọc Anh, Ngô Thị Hồng Gấm, 2020, Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) để xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác giao dịch bất động sản trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Tr. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên, Tập 225, Số 7, Tr. 542 - 548

81. Đàm Xuân Vận, La Thị Cẩm Vân, Nguyễn Huy Trung, 2020. Ứng dụng GIS trong xác định hệ số K trong chi trả dịch vụ môi trường rừng tại tỉnh Bắc Kạn. Kỷ yếu Hội thảo GIS toàn quốc năm 2020, Đại học QG Hồ Chí Minh. Tr. 403 - 414.

82. Nguyễn Khắc Thái Sơn, Nguyễn Thế Hoàn, Hà Văn Tuyển, 2020. Nghiên cứu thực trạng khiếu nại của người dân và thái độ phục vụ của người làm công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Tạp chí Khoa học đất, số 61/2020. Tr. 136 – 141.

83. Phan Đình Binh, Vàng Minh Tuấn, Hoàng Văn Khiêm. 2021. Nghiên cứu hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp phục vụ cho du lịch tại một số điểm dừng chân thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên, Tập 226, Số 5, Tr. 15 - 23.

84. Lê Tuấn Định, Phan Đình Binh, Vũ Thị Thanh Thủy. 2021. Thục trạng thị trường quyền sử dụng đất ở đô thị tại Hà Nội giai đoạn 2011 – 2019. Tạp chí Khoa Đất, Số 62/2021, Tr. 114- 122.

85. Nguyễn Khắc Thái Sơn, Nguyễn Thế Hoàn, 2021. Nghiên cứu việc sử dụng tiền bồi thường, hỗ trợ của người dân khi Nhà nước thu hồi đất tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Tạp chí Khoa học đất, số 62/2021. Tr. 103 – 108.

86. Nguyễn Đức Nhuận, Nguyễn Thu Thùy, Ngô Tiến Thống, 2021. Đánh giá hiệu quả và đinh hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, Tạp chí Khoa học Đất Việt Nam, Số 6 (2021).

87. Nguyễn Thu Thùy, Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Đức Nhuận, 2021. Đánh giá công tác đầu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, Tạp chí Khoa học Đất Việt Nam, Số 6 (2021).

88. Vũ Thị Quý, Phạm Văn Ngọc, Chu Văn Trung, Vũ Thị Kim Hảo, Nguyễn Thu Thùy, Dương Hồng Việt, 2021. Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm EMINA đến khả năng sinh trưởng, phát triển của cây cam sành trên địa bàn xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên, Tập 1/2021, Tr. 57 - 63.

89. Hoàng Hữu Chiến, Nông Quốc Thiên, 2021. Tính chất hóa học đặc trưng đất trồng chè đặc sản Tân Cương thuộc tỉnh Thái Nguyên. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Số 13 (2020), Tr. 185 - 192.