Banner
Trang chủ GIỚI THIỆU

Thông tin bộ môn Quản lý đất đai và Bất động sản

05/06/2021 16:39 - Xem: 513

1. Tên bộ môn

Tên tiếng việt: Bộ môn Quản lý đất đai và Bất động sản

Tên tiếng anh: Department of Land management  and Real estate

2. Giới thiệu bộ môn

Bộ môn Quản lý đất đai và Bất động sản được thành lập năm 2019 trên cơ sở tái cấu trúc và thành lập bộ môn theo chuyên ngành đào tạo. Bộ môn có 15 cán bộ giảng viên, trong đó có: 04 PGS.TS, 06 TS, 03 ThS, 02 NCS.

3. Lĩnh vực đào tạo - chuyên môn

Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng giảng dạy của các học phần thuộc
lĩnh vực Quản lý đất đai, Bất động sản và Quản lý tài nguyên & Du lịch sinh thái cho các hệ đại học, cao học, nghiên cứu sinh.

4. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ

Đề xuất và thực hiện các đề tài, dự án, ứng dụng chuyển giao khoa học công
nghệ thuộc các lĩnh vực liên quan đến Quản lý đất đai và Bất động sản,…

5. Nhân sự của bộ môn

Tính đến ngày 30/5/2021, Bộ môn có 15 cán bộ giảng viên, trong đó có:
11 cán bộ giảng viên cơ hữu (02 PGS.TS.GVCC, 03 TS.GVC, 01 TS.GV, 01 Ths.GVC, 02 Ths.GV và 02 NCS.GV).

04 cán bộ giảng viên kiêm nhiệm (02 PGS.TS.GVCC; 01 TS.GVC và 01 TS.GV)

TT

Họ và tên

Học hàm, chức danh

Chức vụ

Địa chỉ email

I

Giảng viên cơ hữu

1

Vũ Thị Thanh thủy

TS.GVC

Trưởng khoa

vuthithanhthuy@tuaf.edu.vn

2

Phan Đình Binh

PGS.TS.GVCC

Phó trưởng khoa

phandinhbinh@tuaf.edu.vn

3

Nguyễn Ngọc Anh

TS.GVC

Trưởng bộ môn

nguyenngocanh@tuaf.edu.vn

4

Nguyễn Đình Thi

Ths.GV

Phó bộ môn

nguyendinhthi@tuaf.edu.vn

5

Nguyễn Khắc Thái Sơn

PGS.TS.GVCC

Giảng viên

nguyenkhacthaison@tuaf.edu.vn

6

Nguyễn Thị Lợi

TS.GVC

Giảng viên

nguyenthiloi@tuaf.edu.vn

7

Ngô Thị Hồng Gấm

Ths.GVC

Giảng viên/Trợ lý giáo vụ khoa

ngothihonggam@tuaf.edu.vn

8

Nguyễn Thùy Linh

Ths.GV

Giảng viên/Trợ lý khảo thí khoa

nguyenthuylinh@tuaf.edu.vn

9

Nguyễn Huy Trung

TS.GV

Giảng viên

nguyenhuytrung@tuaf.edu.vn

10

Nguyễn Lê Duy

NCS.GV

Giảng viên

nguyenleduy@tuaf.edu.vn

11

Chu Văn Trung

NCS.GV

Giảng viên

chuvantrung@tuaf.edu.vn

II

Giảng viên kiêm nhiệm

12

Lê Văn Thơ

PGS.TS.GVCC

Phó trưởng phòng Đào tạo

levantho@tuaf.edu.vn

13

Đàm Xuân Vận

PGS.TS.GVCC

Giám đốc TT Ươm tạo & Khởi nghiệp

damxuanvan@tuaf.edu.vn

14

Vũ Thị Quý

TS.GVC

Phó trưởng phòng QTPV

vuthiquy@tuaf.edu.vn

15

Nguyễn Văn Hiểu

TS.GV

Giám đốc TT Địa tin học

nguyenvanhieu@tuaf.edu.vn