Banner
Trang chủ TIN TỨC & SỰ KIỆN Hoạt động Khoa học

Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trong thời kỳ công nghiệp 4.0

04/06/2021 15:21 - Xem: 909

Khoa Quản lý Tài Nguyên, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên được thành lập năm 2001 với số lượng cán bộ, viên chức hiện tại gồm: 35 CBVC (trong đó có GS: 02; PGS: 05; TS:12; Ths: 12; KS: 01 và 6 NCS đang học tập ở trong và ngoài nước). Khoa được giao nhiệm vụ là: Đào tạo (bậc đại học, thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành: Quản lý đất đai, Quản lý thị trường bất động sản và ngành Du lịch sinh thái), nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội các tỉnh vùng phía Bắc Việt Nam và cả nước. Trong những năm gần đây, bên cạnh nhiệm vụ đào tạo các cán bộ của khoa còn thúc đẩy mạnh mẽ công tác nghiên cứu khoa học các cấp (cấp Nhà nước, Bộ, Tỉnh, Đại học …) đồng thời thực hiện các dự án chuyển giao khoa học công nghệ đến các địa phương. Trong giai đoạn 2019 - 2021, các cán bộ giáo viên của khoa đã và đang chủ trì 12 đề tài (cấp Bộ, tỉnh, cấp Đại học), 9 đề tài đã được nghiệm thu, 3 đề tài đang tiếp tục triển khai, cụ thể như sau (Bảng 1, 2):

Bảng 1: Các đề tài đã thực hiện giai đoạn 2019 - 2021

TT

Tên đề tài

Năm nghiệm thu

Cấp nghiệm thu

Xếp loại

1

Nghiên cứu Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sử dụng chế phẩm EMINA đối với cây ăn quả có múi trên địa bàn tỉnh Yên Bái tại tỉnh Yên Bái

2020

Tỉnh

Tốt

2

Nâng cao kỹ năng tay nghề, tạo cơ hội việc làm cho sinh viên nữ ngành Tài Nguyên và môi trường - Tài trợ bởi Aus4skill Australia

2020

Bộ

Tốt

3

Nghiên cứu, xây dựng đề án phát triển du lịch văn hóa cộng đồng gắn với chương trình OCOP của khu di tích lịch sử Pác Bó, tỉnh Cao Bằng

2020

Bộ

Tốt

4

Nghiên cứu sự thay đổi lưu lượng dòng chảy và dự báo hạn hán, lũ lụt trong điều kiện biến đổi khí hậu tại lưu vực sông Cầu bằng mô hình SWAT và GIS

2019

Đại học

Xuất sắc

5

Phát triển cây ăn quả có múi trên địa bàn huyện Chợ Mới giai đoạn 2018-2020, đinh hướng  2025

2019

Tỉnh

Khá

6

Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng cây dược liệu (Đinh lăng, Gừng) kết hợp cây chuối tây nuôi cấy mô trên đất dốc tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

2019

Tỉnh

Tốt

7

Nghiên cứu tiềm năng và xây dựng giải pháp tái cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái theo hướng bền vững giai đoạn 2017 – 2015 và định hướng đến 2030

  2019

Tỉnh

Khá

8

Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng hệ thống quản lý sản xuất nông nghiệp tỉnh Yên Bái

2019

Tỉnh

Khá

9

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý môi trường tỉnh Bắc Kạn.

2019

Tỉnh

Khá

10

Nghiên cứu xử lý một số kim loại nặng trong môi trường đất bằng vật liệu hấp phụ lưỡng cực - Mg/Al LDH-zeolit

9/2021

Bộ

Đang thực hiện

11

Nghiên cứu di cư và hòa nhập xã hội của nhóm thanh niên dân tộc thiểu số tại các khu công nghiệp

7/2022

Bộ

Đang thực hiện

12

Phục tráng giống bí thơm Ba Bể đảm bảo năng suất cao, chất lượng tốt

7/2022

Tỉnh

Đang thực hiện

Bảng 2: Các dự án chuyển giao khoa học, công nghệ đã thực hiện giai đoạn 2019 - 2021

Stt

Tên dự án

Năm hoàn thành

1

Phát triển mô hình nông nghiệp sinh thái bền vững gắn với du lịch nông nghiệp tại 3 huyện Đại từ, Định Hóa, Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

2021

2

Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng nông thôn 10 xã trên địa bàn huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030.

2021

3

Quy hoạch sử dụng đất thành phố Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030

2021

4

Điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới 11 xã tại huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

2021

5

Quy hoạch sử dụng đất thành phố Sông Công thời kỳ 2021-2030

2021

6

Dự án: Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

2021

7

Điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới một số xã tại thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên

2020

8

Xây dựng trang thông tin và phần mềm quản lý sản phẩm OCOP tỉnh Yên Bái

2020

9

Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu ngành nông lâm nghiệp tỉnh Hà Giang

2020

10

Dự án Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã, cấp huyện Huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

2020

11

Điều tra, đánh giá phân hạng đất nông nghiệp lần đầu tỉnh Hà Giang

2020

12

Đo đạc lập bản đồ địa chinh, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu xã Nga Quán, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

2020

13

Điều chỉnh quy hoạch và quy hoạch chi tiết Nông thôn mới kiểu mẫu xã Bảo Cường, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

2019

14

Nghiên cứu phát triển trồng dược liệu tỉnh Bắc Kạn

2019

Với những thành tích nổi trội như trên, năm 2020 Khoa Quản lý tài nguyên đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ thi đua (Quyết định số 3642/QĐ-BGDĐT, ngày 12   tháng 11 năm 2020) (Hình 1) – đây là nguồn động viên khích lệ kịp thời để Cán bộ, Giáo viên Khoa tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ trong thời kỳ cách mạng 4.0.

Dưới đây là một số hình ảnh về hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ của Cán bộ, Giáo viên khoa Quản lý Tài nguyên giai đoạn 2019 – 2021.

Hình 1. Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Khoa Quản lý tài nguyên

Hình 2. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam và các thầy cô kiểm tra mô hình Du lịch sinh thái tại ATK Định Hóa.

Hình 3. Tập thể Cán bộ, Giáo viên và các đại biểu tham gia hội thảo “Phát triển mô hình nông nghiệp sinh thái bền vững gắn với du lịch nông nghiệp” tại làng sinh thái Thái Hải.

Hình 4. TS. Vũ Thị Thanh Thủy (Chủ nhiệm dự án) cùng các đại biểu tham dự Hội thảo “Phát triển mô hình nông nghiệp sinh thái bền vững gắn với du lịch nông nghiệp” tại Hoàng Nông Farm.

Hình 5. Sinh viên ngành Du lịch sinh thái tham gia học tập, trải nghiệm tại Hoàng Nông Farm.

Hình 6. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông đang phát biểu tại hội thảo “Phát triển mô hình nông nghiệp sinh thái bền vững gắn với du lịch nông nghiệp” tại làng sinh thái Thái Hải.

Hình 7. GS.TS. Nguyễn Thế Đặng đang phát biểu tại hội thảo “Phát triển mô hình nông nghiệp sinh thái bền vững gắn với du lịch nông nghiệp” tại làng sinh thái Thái Hải

Tin bài: Phan Đình Binh

Ảnh: Vũ Thị Thanh Thủy