Banner
Trang chủ THÔNG BÁO

Thông báo về việc rà soát sinh viên chưa tốt nghiệp Khoa Quản lý tài nguyên

01/05/2021 09:29 - Xem: 367

Khoa Quản lý Tài Nguyên tổ chức rà soát và quản lý sinh viên chưa tốt nghiệp (gọi chung là NGOẠI KHÓA).

1.  Yêu cầu sinh viên chưa tốt nghiệp kê khai tại link dưới đây để cập nhật thông tin:
2.  Yêu cầu: Tất cả các sinh viên viên thuộc diện NGOẠI KHÓA sử dụng Zalo để tham gia vào group:
3. Chú ý khi đăng nhập cần ghi thông tin: Mã sinh viên; Họ và tên; Lớp; Số điện thoại.
 Sau ngày 14/5/2021. Nếu không liên lạc được với sinh viên, khoa tiến hành xóa tài khoản và trả sinh viên về địa phương theo quy định.