Banner
Trang chủ TIN TỨC & SỰ KIỆN Hoạt động Đào tạo
Quản lý kinh doanh Bất động sản - Ngành học hấp dẫn

Quản lý kinh doanh Bất động sản - Ngành học hấp dẫn

Đối với các doanh nghiệp Bất động sản, phát triển sản phẩm mới là điều kiện sống còn. Do vậy, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng đội ngũ nhân sự kỹ thuật giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, thị trường nhân sự tại Việt Nam vẫn thiếu nhân sự chất lượng cao trong việc phát triển sản phẩm, thiết kế kỹ thuật, quy hoạch và phát triển đô thị…

Xem thêm