Banner
Trang chủ GIỚI THIỆU Tổng quan về Khoa
Giới thiệu về Khoa Quản lý Tài nguyên

Giới thiệu về Khoa Quản lý Tài nguyên

Ngày 18/12/2013, Giám đốc Đại học Thái Nguyên đã ra quyết định số 1762/QĐ-ĐHTN thành lập Khoa Quản lý Tài nguyên và khoa Môi trường từ khoa Tài Nguyên & Môi trường, Khoa Quản lý tài nguyên do TS. Vũ Thị Thanh Thủy làm Trưởng khoa.

Xem thêm