Banner
Trang chủ TIN TỨC & SỰ KIỆN Công tác Đảng
Đại hội Chi bộ khoa Quản lý Tài nguyên nhiệm kỳ 2022-2025

Đại hội Chi bộ khoa Quản lý Tài nguyên nhiệm kỳ 2022-2025

Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam khoá XI và Thực hiện Quy định số 24 – QĐ/TW, ngày 30/07/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về “Thi hành Điều lệ Đảng”; Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về “Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”. Thực hiện Kế hoạch số 11-KH/ĐU ngày 4/5/2022 của Đảng ủy trường Đại học Nông Lâm về việc tổ chức Đại hội chi bộ (nhiệm kỳ 2022 – 2025); Sau một thời gian chuẩn bị và được sự nhất trí của Đảng ủy Trường Đại học Nông Lâm. Ngày 7/9/2022, Chi bộ Khoa Quản lý Tài nguyên long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

Xem thêm
Lễ kết nạp đảng viên mới tháng 5 năm 2022

Lễ kết nạp đảng viên mới tháng 5 năm 2022

Vì sao chúng ta vào Đảng? Phải chăng để thăng quan, phát tài? Không phải! Trước đây Đảng còn hoạt động bí mật, các đồng chí chúng ta vào Đảng, chỉ một lòng một dạ làm cách mạng. Bọn đế quốc, phong kiến bắt bớ, cầm tù, xử tử rất nhiều cán bộ, đảng viên của Đảng, nhưng các đồng chí chúng ta vẫn hăng hái hoạt động.

Xem thêm
Lễ kết nạp Đảng viên mới đợt tháng 1 năm 2022

Lễ kết nạp Đảng viên mới đợt tháng 1 năm 2022

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; khuyến khích HSSV tích cực phấn đấu và rèn luyện trong thời gian học tập tại nhà trường để trở thành người thanh niên sống có lý tưởng, “vừa hồng, vừa chuyên”.

Xem thêm
Lễ Kết nạp Đảng viên mới (Quý 2/2021) cho các quần chúng ưu tú

Lễ Kết nạp Đảng viên mới (Quý 2/2021) cho các quần chúng ưu tú

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng. Với ý nghĩa đó, được sự giúp đỡ của chi bộ Khoa Quản lý Tài nguyên cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, đồng chí Dương Văn Hùng chi đoàn QLD49 đã được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng vào ngày 15/6/2021

Xem thêm