Banner
Trang chủ TIN TỨC & SỰ KIỆN Công tác Đảng
CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TRONG SINH VIÊN CỦA KHOA QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN

CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TRONG SINH VIÊN CỦA KHOA QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN

Phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nói chung và phát triển Đảng viên nói riêng. Chi bộ Khoa Quản lý tài nguyên, trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm được thành lập từ năm 2014. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ nhà trường, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị do Đảng bộ nhà trường giao. Chi ủy, chi bộ khoa luôn xác định công tác xây dựng, phát triển Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển Đảng viên trong sinh viên được coi là nội dung cơ bản nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ

Xem thêm
LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN ĐỢT THÁNG 5 NĂM 2023

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN ĐỢT THÁNG 5 NĂM 2023

Bồi dưỡng, kết nạp Đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng.

Xem thêm
Đại hội Chi bộ khoa Quản lý Tài nguyên nhiệm kỳ 2022-2025

Đại hội Chi bộ khoa Quản lý Tài nguyên nhiệm kỳ 2022-2025

Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam khoá XI và Thực hiện Quy định số 24 – QĐ/TW, ngày 30/07/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về “Thi hành Điều lệ Đảng”; Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về “Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”. Thực hiện Kế hoạch số 11-KH/ĐU ngày 4/5/2022 của Đảng ủy trường Đại học Nông Lâm về việc tổ chức Đại hội chi bộ (nhiệm kỳ 2022 – 2025); Sau một thời gian chuẩn bị và được sự nhất trí của Đảng ủy Trường Đại học Nông Lâm. Ngày 7/9/2022, Chi bộ Khoa Quản lý Tài nguyên long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

Xem thêm
Lễ kết nạp đảng viên mới tháng 5 năm 2022

Lễ kết nạp đảng viên mới tháng 5 năm 2022

Vì sao chúng ta vào Đảng? Phải chăng để thăng quan, phát tài? Không phải! Trước đây Đảng còn hoạt động bí mật, các đồng chí chúng ta vào Đảng, chỉ một lòng một dạ làm cách mạng. Bọn đế quốc, phong kiến bắt bớ, cầm tù, xử tử rất nhiều cán bộ, đảng viên của Đảng, nhưng các đồng chí chúng ta vẫn hăng hái hoạt động.

Xem thêm
Lễ kết nạp Đảng viên mới đợt tháng 1 năm 2022

Lễ kết nạp Đảng viên mới đợt tháng 1 năm 2022

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; khuyến khích HSSV tích cực phấn đấu và rèn luyện trong thời gian học tập tại nhà trường để trở thành người thanh niên sống có lý tưởng, “vừa hồng, vừa chuyên”.

Xem thêm
Lễ Kết nạp Đảng viên mới (Quý 2/2021) cho các quần chúng ưu tú

Lễ Kết nạp Đảng viên mới (Quý 2/2021) cho các quần chúng ưu tú

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng. Với ý nghĩa đó, được sự giúp đỡ của chi bộ Khoa Quản lý Tài nguyên cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, đồng chí Dương Văn Hùng chi đoàn QLD49 đã được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng vào ngày 15/6/2021

Xem thêm