Banner
Trang chủ TIN TỨC & SỰ KIỆN Hoạt động Khoa học

Nghiệm thu giáo trình cấp bộ môn – bộ môn Quản lý đất đai & Bất động sản

04/01/2022 15:37 - Xem: 434
Giáo trình là tài liệu học tập hoặc giảng dạy được thiết kế và biên soạn dựa trên cơ sở chương trình môn học với mục đích để làm tài liệu giảng dạy chính thức cho giảng viên và làm tài liệu học tập chính thức cho sinh viên.

Sáng 31/12/2021 tại Bộ môn Quản lý đất đai & Bất động sản thuộc khoa Quản lý Tài nguyên, các thầy, cô trong bộ môn đã họp nghiệm thu ba giáo trình:

- Giáo trình hệ thống thông tin địa lý (GIS) do PGS.TS. Đàm Xuân Vận & cộng sự biên soạn phục vụ việc giảng dạy cho hệ đại học chuyên ngành Quản lý đất đai. Giáo trình đã tham khảo đề cương và tài liệu phục vụ ở các trường đại học trong nước và trên thế giới, kết hợp với nhu cầu thực tế đào tạo cán bộ kỹ thuật ngành Quản lý đất đai của đất nước.

Hình ảnh trong giáo trình GIS

- Giáo trình Tâm lý và nghệ thuật giao tiếp trong du lịch do PGS.TS. Phan Đình Binh& cộng sự biên soạn phục vụ việc giảng dạy cho hệ đại học chuyên ngành Quản lý tài nguyên và du lịch sinh thái. Giáo trình được biên soạn chủ yếu theo đề cương môn tâm lý và nghệ thuật giao tiếp trong du lịch ở các trường đại học do Bộ giáo dục và Đào tạo quy định kết hợp với nhu cầu thực tế đào tạo cán bộ Quản lý tài nguyên và Du lịch trong cả nước. Ngoài ra, giáo trình còn là tài liệu tham khảo cho cán bộ Quản lý tài nguyên thiên nhiên và du lịch các cấp.

Hình ảnh trong giáo trình Tâm lý và nghệ thuật giao tiếp trong du lịch

- Giáo trình Hệ thống thông tin đất do TS. Nguyễn Ngọc Anh & cộng sự biên soạn phụ vụ cho việc giảng dạy cho hệ đại học chuyên ngành Quản lý đất đai. Giáo trình được biên soạn chủ yếu theo đề cương môn Hệ thống thông tin đất ở các trường đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định kết hợp với nhu cầu thực tế đào tạo cán bộ Địa chính cho các tỉnh miền núi phía Bắc. Ngoài ra, giáo trình còn là tài liệu tham khảo cho cán bộ địa chính các cấp.

Hình ảnh trong giáo trình Hệ thống thông tin đất (LIS)

Các giáo trình được thầy, cô trong bộ môn đánh giá rất cao, đây chính là tài liệu quan trọng và bổ ích dành cho các em sinh viên Quản lý đất đai và Quản lý tài nguyên môi trường, Du lịch sinh thái.

 

Hình ảnh trong buổi nghiệm thu giáo trình cấp bộ môn

Tin bài

Ngô Thị Hồng Gấm

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN