Banner
Trang chủ TIN TỨC & SỰ KIỆN Tin trong ngày

Một số điểm mới về chính sách đất đai ở Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính Phủ

28/12/2021 10:14 - Xem: 388
Từ ngày 08/02/2021, người dân nên biết 4 điểm mới về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Nghị định số 148/2020/NĐ-CP

1. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai được quyền cấp, cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận QSD đất: Để tiến hành thủ tục cấp, cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận QSD đất thì người dân có thể nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

2. Người dân được lựa chọn thời gian, địa điểm làm Giấy chứng nhận QSD đất theo nhu cầu: Thời gian, địa điểm thực hiện việc cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận QSD đất sẽ theo thỏa thuận giữa người có nhu cầu và Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nhưng không quá thời gian thực hiện thủ tục do UBND cấp tỉnh quy định.

3. Khi dồn điền đổi thừa sẽ thực hiện cấp mới Giấy chứng nhận QSD đất: Khi thực hiện dồn điền, đổi thửa sẽ tiến hành thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận QSD đất thay cho thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận QSD đất như trước đây.

4. Việc thu hồi Giấy chứng nhận QSD đất đã cấp không đúng quy định: Cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận QSD đất trong các trường hợp theo bản án, quyết định của Tòa án; theo kết luận thanh tra của cơ quan thanh tra; theo thông báo của người sử dụng đất, theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận QSD đất tại thời điểm thu hồi Giấy chứng nhận QSD đất.

Những điểm mới cụ thể về Nghị định 148/2020/NĐ-CP chi tiết tại đây

PGS.TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN