Banner
Trang chủ TIN TỨC & SỰ KIỆN Hoạt động Khoa học

Nghiệm thu cấp trường - Giáo trình Thị trường bất động sản

18/01/2022 08:12 - Xem: 229
Chất lượng giảng dạy của một cơ sở đào tạo, bồi dưỡng luôn phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống giáo trình, tài liệu được đưa vào sử dụng trong quá trình đào tạo, giảng dậy. Do đó, công tác biên soạn giáo trình, tài liệu luôn được Khoa Quản lý Tài nguyên coi là một công việc giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Việc biên soạn, xuất bản được các giáo trình, tài liệu tham khảo đảm bảo tính khoa học sẽ góp phần: nâng cao chất lượng bồi dưỡng; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho mỗi giảng viên; quảng bá, khẳng định thương hiệu của ngành đào tạo

Đổi mới  trong lĩnh vực giáo dục đòi hỏi phải đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo theo hướng chuyên nghiệp hóa. Nhằm đáp ứng kịp thời những yêu cầu của đổi mới giáo dục trong thời đại 4.0, Khoa Quản lý Tài nguyên đang rất tích cực đổi mới công tác dạy học, trong đó đặc biệt đổi mới chương trình đào tạo, nâng cao hiệu quả của từng môn học cho phù hợp với tình hình cụ thể, phù hợp với nhu cầu của người học cũng như  yêu cầu của xã hội. Vì vậy, nhà trường rất coi trọng và khuyến khích các Khoa, Bộ môn chú trọng biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo .

Giáo trình Thị trường Bất động sản của tập thể tác giả TS. Nguyễn Quang Thi (chủ biên), TS. Vũ Thị Quý, TS. Nông Thị Thu Huyền, ThS. Vũ Thị Kim Hảo đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá tốt. Đây sẽ là tài liệu để giảng dạy, học tập cho sinh viên ngành Quản lý Đất đai và ngành Quản lý kinh doanh Bất động sản của khoa Quản lý Tài nguyên..

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu Giáo trình Thị trường bất động sản:

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông (UV Phản biện) đọc bản nhận xét giáo trình 

PGS. TS. Nguyễn Hưng Quang –Hiệu trưởng (Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu)  thay mặt Hội đồng tổng kết các ý kiến góp ý để hoàn thiện giáo trình.

Kim Hảo – Khoa QLTN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN