Banner
Trang chủ TIN TỨC & SỰ KIỆN

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA VAI TRÒ CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ DOANH NGHIỆP TRONG VIỆC THỰC HIỆN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

05/09/2023 21:43 - Xem: 8146
Với chủ đề Vai trò Cơ sở giáo dục và Doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, các bài viết tham gia hội thảo, các bài viết tập trung làm rõ các vấn đề: (i) Hợp tác giữa cơ sở giáo dục và doanh nghiệp gắn liền với mục tiêu phát triển bền vững; (ii) Chuyển đổi số, tiêu dùng xanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; (iii) Hoạt động đào tạo hướng đến phát triển bền vững; (iv) Các vấn đề lý luận về phát triển bền vững và quan điểm, định hướng của Đảng và Nhà nước; (v) Phát triển bền vững và xóa đói giảm nghèo.

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA

VAI TRÒ CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ DOANH NGHIỆP TRONG VIỆC THỰC HIỆN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

            Ngày 28/8/2023, Hội thảo khoa học Quốc gia về chủ đề Vai trò Cơ sở giáo dục và Doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững được tổ chức tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Chương trình được tổ chức bởi sự kết hợp của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An; Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Năng; Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế.

            Các tác giả tham gia viết bài và tham dự hội thảo đến từ các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước, các doanh nghiệp như: Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp, Trường Đại học Vinh, Trường Chính trị Trần Phú Hà Tĩnh, Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, Trường Đại học Công đoàn, Trường Đại học Đại Nam, Trường Kỹ thuật - Đại học Liège, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam; Ngân hàng Nam Á, Tổng Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp tỉnh Nghệ An.

            Với chủ đề Vai trò Cơ sở giáo dục và Doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, các bài viết tham gia hội thảo, các bài viết tập trung làm rõ các vấn đề: (i) Hợp tác giữa cơ sở giáo dục và doanh nghiệp gắn liền với mục tiêu phát triển bền vững; (ii) Chuyển đổi số, tiêu dùng xanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; (iii) Hoạt động đào tạo hướng đến phát triển bền vững; (iv) Các vấn đề lý luận về phát triển bền vững và quan điểm, định hướng của Đảng và Nhà nước; (v) Phát triển bền vững và xóa đói giảm nghèo.

            Cùng tham dự hội thảo và bài viết tham gia tại kỷ yếu, các thầy cô giáo viên Khoa Quản lý tài nguyên, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên đã chia sẻ với hội thảo về vấn đề sử dụng đất nông nghiệp bền vững tại các tỉnh vùng núi phía Bắc Việt Nam.

            Dưới đây là một số hình ảnh tham dự hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo chủ đề "Vai trò Cơ sở giáo dục và Doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững"

 

Giảng viên Khoa Quản lý tài nguyên, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tham dự hội thảo

 

Các tác giả trao đổi tại hội thảo

 

Giảng viên Khoa Quản lý tài nguyên chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Thành Nam, 8/2023

BÀI VIẾT LIÊN QUAN