Banner
Trang chủ TIN TỨC & SỰ KIỆN Tin trong ngày

Lễ bảo vệ Tiến sĩ của NCS Vũ Thị Kim Hảo

09/01/2023 09:11 - Xem: 557

Ngày 5 tháng 1 năm 2023, sau 5 năm nghiên cứu NCS Vũ Thị Kim Hảo - NCS khóa 20 của Khoa Quản lý tài nguyên, dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS. Nguyễn Thế Đặng, TS. Nguyễn Đình Bồng đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp trường với tên đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai đến phát triển kinh tế - xã hội thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Thị xã Phổ Yên được thành lập từ huyện Phổ Yên của tỉnh Thái Nguyên vào năm 2015. Phát triển kinh tế xã hội của thị xã Phổ Yên chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố. Các yếu tố bên ngoài là thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế xã hội của đất nước, khu vực và Thế giới. Các yếu tố bên trong bao gồm định hướng chiến lược phát triển, kế hoạch và thực thi phát triển từng năm cũng như giai đoạn, nguồn lực bên trong, chính sách quản lý chung và các ngành của địa phương…. Trong đó hoạt động của công tác quản lý nhà nước về đất đai được đánh giá là rất quan trọng.

Từ thực tiễn trên, cho thấy đánh giá thực trạng phát triển kinh tế xã hội, tình hình quản lý nhà nước về đất đai cũng như ảnh hưởng của nó đối với phát triển kinh tế xã hội của Phổ Yên để từ đó đề xuất những giải pháp hữu ích cho địa phương là cần thiết. 

Những đóng góp mới của Đề tài:

Đã đánh giá được mức độ ảnh hưởng của 3 nội dung quản lý nhà nước về đất đai đến 6 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của 3 vùng của Thị xã Phổ Yên: Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ảnh hưởng mạnh đến quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa, quá trình phát triển cơ sở hạ tầng; Giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ảnh hưởng mạnh đến 5/6 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đó là quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa, quá trình phát triển cơ sở hạ tầng, thu nhập và mức sống của người dân, tăng cơ hội việc làm và giảm tỷ lệ đói nghèo; Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất ảnh hưởng mạnh đến 3/6 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đó là quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa, quá trình phát triển cơ sở hạ tầng và thu nhập, mức sống người dân.

Từ kết quả xác định được ảnh hưởng tích cực của quản lý nhà nước về đất đai đến phát triển kinh tế - xã hội, cần tăng cường tính khả thi của công tác lập quy hoạch sử dụng đất; đảm bảo tính minh bạch trong công tác giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất. 

Những hình ảnh của buổi bảo vệ:

 

Hội đồng bảo vệ TS

NCS. Chụp ảnh cùng hai thầy hướng dẫn

NCS Chụp ảnh cùng Khoa và Bộ môn

Chúc mừng tân Tiến sĩ Vũ Thị Kim Hảo

Tin bài: Khoa Quản lý tài nguyên

BÀI VIẾT LIÊN QUAN